Kompaniis Shesakheb

Kompania "SeeGE" daarsda 2018 tsels progresulad da novatorulad moazrovne, sakmeshi gamotsdil adamianebis mier. Chveni mizania turizmi, rogorts momsakhureba da servisi, aviqvanot sruliad akhal doneze. Am miznis gansakhortsieleblad chavataret ara erti kvleva da konsultatsiebi gaviaret am speroshi moghvatse, mdidari gamotsdilebis mkone, adamianebtan. Shevajeret tsodna da gamotsdileba, romlis shedegadats sheikmna tkvens tsinashe mdebare Web gverdits.