Mestia

mestiashi aris kargad ganvitarebuli samto satkhilamuro kurorti tetnuldi, romelits mdebareobs zghvis donidan 1500 metr simaghleze (satkhilamuro trasis sigrdze 9,5 km. trasis vertikaluri dakhra 1,7 km). kholo tavad mtsvervali tetnuldis simaghle sheadgens 4852 metrs zghvis donidan.

mestia aris Sakartvelos ert-erti ulamazesi da udzvelesi kutkhis kerdzod ki svanetis administratsiul tsentrs. igi evropis skhva maghalmtiani regionebisagan ganskhvavebit gamoircheva imit, rom mosakhleoba tselitsadis arts-ert sezonze ar tovebs am kutkhes misi simaghlisa da mkatsri klimaturi pirobebis miukhedavad.

svaneti gamorcheuli kutkhea tavisi kulturit, ganvitarebit, traditsiebit da tvitmqopadobit. rtuli reliepi itsavda mas mterta shemosevebisgan. shesabamisad metad inarchunebda tavisuplebas da traditsias, stsored svaneti iqo romelits dznelbedobis zhams tskhovrebis gasagrzelebel resurssa da dzalas unakhavda danarchen Sakartvelos. tsas mibjenili uzarmazari mtis mtsvervalebi, ulamazesi khelukhlebeli buneba, saukunovani koshkebi da istoria gadaishleba tkven tvaltsin mteli tavisi didebulebit. ak isev tsotskhlobs mitebi da legendebi. mestiashi mdebareobs tsnobili mtamsvleli mikheil khergianis sakhl muzeumi. mas kldis vepkhvs utsodebdnen. svanetshi aris istoriisa da etnograpiis muzeumi, sul 6 darbazi punktsionires, ert-erti edzghvneba kristianul sagandzurs, sadats gamopenilia 9-11 saukuneebsi shekmnili iseti shedevrebi rogoritsaa 40 sebastieli motsamis khati, bizantiuri nakargi khati, venetsiuri jvari. tamar mepis mier shetsiruli sura. adisis otkhtavi da skhva.

tetnuldi mtsvervalia svanetis kavkasionze mdinare enguris sataveze, simaghle 4852 metri, mis mimdebared mokmedebs samto satkhilamuro kurorti tetnuldi, mshenebloba daitsqo 2014 tslis maisshi, es trasa amierkavkasiashi qvelaze grdzelia. 9.5 km da qvelaze didi vertikaluri vardna akvs