Currency Converter


Turebi

Bakuriani

samto-satkhilamuro

Gudauri

samto-satkhilamuro

Shemodgoma Saqartveloshi

shemodgoma

Bakuriani

Bakuriani

samto-satkhilamuro

Mestia

Mestia

samto-satkhilamuro

Gudauri

Gudauri

samto-satkhilamuro

Dzveli Tbilisi

arkitektura

Sighnaghi

romantiuli

Goderdzi

Goderdzi

samto-satkhilamuro


Silamazis Turi
NEW
Stomatologiuri Terapia

Terapia

stomatologia

implantologia

implantologia

stomatologia

Stomatologiuri Ortopedia

Ortopedia

stomatologia


Turizmi Saqartveloshi

Sakartvelo misi udidesi istoriis, geograpiuli mdebareobisa da gasaotsari stumartmoqvareobis tsqalobit msoplios skhvadaskhva adgilebidan uamrav mnakhvels izidavs da tsarushlel shtabechdilebas tovebs matze.

Sakartvelo gamoircheva misi mravalperovnebit, rats tselitsadis otkhive dros izidavs uamrav turists. Ak msurvelebs sheudzliat moinakhulon gasaotsari istoriuli dasakhlebebi, dzeglebi da skhva arkeologiuri monapovarebi romelta garkveuli natsili dzveli tseltaghritskhvit tarighdeba, aseve moinakhulon da sasiamovno dro gaataron skhvadaskhva kurortze, ikneba es samto-satkhilamuro, balneologiuri tu skhva samkurnalo, gamajansaghebeli da gasartobi adgili. Qovelive amas ki lamazad amkobs kartuli stumartmoqvareoba da maspindzloba, rats oditganve mosdevs kartvel ers - kartveli maspindzelisatvis stumari ghvtisaa (ghvtisgan bodzebuli/gamogzavnili adamiani) da es nishnavs rom mas gansakutrebuli pativi unda stsen. Tavad kartuli supra ki akademiaa - ak qoveli sadgherdzelo udidesi shinaarsis matarebelia.

Sakartvelo aris ghvinis samshoblo. kveqnis teritoriaze aghmochenili aris udzvelesi qurdznis tsiptsebi romlebits tarighdeba dzv. Tselt aghritskhvis me-6 saukunit, kholo Amzhamad 500-ze meti vazis jishia tsnobili sakartveloshi. Kartuli ghvinis sakheobebidan aghsanishnavia kindzmarauli, mukuzani, tvishi, ojaleshi, manavi, khvanchkara, saperavi, tsinandali da skhva. Sakartveloshi didi motkhovnita da popularobit sargeblobs ghvinis turebi, romlis drosats udides siamovnebas ighebs damsvenebeli rogorts skhvadaskhva ghvnis dagemovnebita da mati istoriis gatsnobit, aseve ulamazesi bunebit.

Sakartvelo ukve bolo ramodenime tselia gansakutrebul quradghebas utmobs turizmis ganvitarebas. Saertashoriso ekspertebis daskvnit Sakartvelo tsarmoadgens ert-ert usaprtkho kveqanas turistebisatvis. Sakartveloshi arsebuli inprastruktura sashualebas adzlevs damsvenebels miighos umaghlesi donis momsakhureba gasaotsrad khelmisatsvdom pasad skhva kveqnebshi tsnobil sakurorto zonebtan shedarebit.

Sakartvelo misi geograpiuli mdebareobidan gamomdinare udzvelesi droidan tsarmoadgens evropisa da aziis damakavshirebels. Egred tsodebuli abreshumis gza stsored sakartveloze gadioda. Mas dghesats aranakleb udidesi mnishvneloba enicheba rogorts ert-ert qvelaze optimalur satranzito kveqanas. Stsored sakartveloze gadis bako-supsisa da bako-tbilisi-jeihanis navtobsadenebi. Gaikhsna metad mnishvnelovani sarkinigzo gza bako-tbilisi-qarsi.

Sakartvelos esazghvreba dasavletidan shavi zghva, chrdiloetidan - rusetis pederatsia, samkhret - aghmosavletit - azerbaijani, samkhretit - somkheti da turketi. Kulturul-geograpiuli mdebareobis tvalsazrisit Sakartvelo samkhret-aghmosavlet evropis da akhlo aghmosavletis kulturul regionebs shoris mdebareobs, rats tavisebur gavlenas akhdens kveqnis kulturul tskhovrebasa da sotsialur-ekonomikur ganvitarebaze.

Sakartvelo mdidaria tsqlis resursebit. Ak chamoedineba 26 060 mdinare, romelta saerto sigrdze 60 atas km-s aghtsevs. Mdidari aris plorita da paunit, mineraluri resursebit. Ert-erti umdidresi kveqanaa mitsiskvesha tsqlebit. Kerdzod ki igi sashualod 2,5-jer aghemateba msoplios machvenebels ert sul mosakhleze gadaangarishebit. Kimiuri da airuli shedgenilobis mikhedvit, sakartvelos mitsiskvesha tsqlebi mravalperovnebit khasiatdeba. Mat iqeneben, rogorts sasmeli da samkurnalo danishnulebit, aseve sitburi energiis tsqaroebad. Sasmeli da samkurnalo mineraluri tsqlebis garkveuli natsilis chamoskhma da utskho kveqnebshi eksportits ki khdeba rogoritsaa magalitad: nabeghlavi, borjomi, likani, mitarbi, sairme da skhva.

Sakartvelos teritoriaze mtknari mitsiskvesha tsqlebis 100-ze meti sabadoa tsnobili, romelta bunebrivi resursebi sheadgens 18 mlrd m3/tselitsadshi (573 m3/tsm), romeltagan 95%-s sasmeli tsqlebi sheadgens.

Sakartvelos misi simdidreebis gamo odidganve uamravi mteri hqavda da uamravi omi akvs gadatanili da mogebuli. Stsored utskho mterta shemosevis dros sakutari tavisa da skhvadaskhva sagandzuris, mat shoris dzvirpaseulobis gadasarchenad tsdilobdnen mat gadamalvas gamokvabulebsa da skhva dznelad misadgom adgilebshi.

Skhvadaskhva nagebobebis, ikneboda es tsikhesimagreebi tu tadzrebi da skhva salotsavebi, mati msheneblobis dros gatvalistsinebuli iqo skhvadaskhva samalavebi da saidumlo gasasvlelebi, rats sakartvelos kidev upro miughtsevadsa da dznelad dasabqrobs khdida. Aghnishnuli kutkhit uamravta shoris ert-ert unikalur kmnilebas tsarmoadens dghemde shemorchenili me-11 saukuneshi agebuli udidesi saeklesio nageboba "sveti tskhoveli". Mis kedlebs shoris gadis saidumlo gvirabebi, sadats saeklesio msakhurebi usaprtkhod grdznobdnen tavs. Tadzarshive aris tsqlis cha, sadats agretve saidumlo gvirabi aris motsqobili.